Zeptali jsme se spisovatelů na nejvýznamnější událost 20. století. Přečtěte si odpovědi Grossmana či Kalfaře

03.05.2018

Co bylo podle vás nejvýznamnější událostí 20. století a proč? A jak byste jednou větou definoval literaturu? Zeptali jsme se Draga Jančara, Patrika Ouředníka, Asafa Gavrona, Sofi Oksanen, Davida Grossmana, Avrahama B. Jehošuy a Jaroslava Kalfaře.

Drago Jančar

Co bylo podle vás nejvýznamnější událostí 20. století a proč?
Tak nám zabili Ferdinanda,“ řekla posluhovačka panu Švejkovi .... „Kterýho Ferdinanda, paní Müllerová?“, otázal se Švejk.... - Jaroslav Hašek
Švejk si samozřejmě dělal legraci, nicméně sarajevský atentát z 28. června 1914 byl onou událostí 20. století, která uvedla do pohybu nejen světovou válku, ale také množství revolucí, převratů, rozpad velkých evropských států, nástup totalit, gulagy, koncentrační tábory, 2. světovou válku, studenou válku. Christopher Clark trefně popisuje, jak se svět ocitl ve víru 20. století, ve své knize The Sleepwalkers. A jako v deliriu nějakého podřimujícího ďábla celé 20. století v Sarajevu také skončilo - v podobě krvavé balkánské války.

Jak byste jednou větou definoval literaturu?
Psaní má jednu pozoruhodnou vlastnost - pomocí pouhých dvaceti pěti písmen slovinské abecedy, nebo jiného počtu písmen abecedy libovolného jiného jazyka, dokáže vyjádřit rozmanitost lidského života a v podobě básní a příběhů je schopno zpřístupnit úžasné krajiny fantazie. Prostý vynález jménem abeceda nám tak umožňuje surfovat na neskonale úžasnější síti, než je ta, založená na silikonových krystalech.

Drago Jančar: "K mému poslednímu románu vedl skutečný příběh, který se mnou otřásl."


Patrik Ouředník

Co bylo podle vás nejvýznamnější událostí 20. století a proč?
Co je nejdůležitější událost dvacátého století? Jeho existence.

Jak byste jednou větou definoval literaturu?
Přítomnost liter na stránce.

> Ceny Magnesia Litera 2018 jsou rozdané. Jeden z vítězů bude hostem Světa knihy


Asaf Gavron

Co bylo podle vás nejvýznamnější událostí 20. století a proč?
Druhá světová válka. Měla obrovský dopad na život mnoha lidí a národů. Zejména pak pochopitelně na osud Židů, přičemž ovlivnila také vznik Izraele, a tím pádem také přímo mě a můj život.

Jak byste jednou větou definoval literaturu?
Stále ještě nepřekonaný způsob zakoušení nemožného - života, který není váš, světa, který jste neviděli na vlastní oči.

Osada na pahorku Asafa Gavrona nominovaná na Magnesii Literu za překlad


Sofi Oksanen

Co bylo podle vás nejvýznamnější událostí 20. století a proč?
Druhá světová válka - přinejmenším pro Evropu.
Byla to nejen válka, která se dotkla všech evropských národů a určila na mnoho desetiletí dopředu jejich budoucnost, ale také válka, kterou známe nejlépe: stále ještě se nás dotýká osobně a její hrůzy byly moderními historiky prozkoumány důkladněji než jiná zvěrstva. Ovlivnila také dnešní podobu politiky ochrany lidských práv a formovala způsob, jak tato práva vnímáme.
Pro mě osobně byla 2. světová válka konfliktem, který utvářel budoucnost obou mých domovských zemí: Estonska i Finska. Ta první, Estonsko, byla následkem války po mnoho desetiletí okupována a 2. světová válka tak vlastně v Estonsku skončila až v roce 1994, kdy zemi opustili sovětští vojáci a opět získala nezávislost. Finsko si při bojích se Sovětským svazem zkusilo své, a i když se mu podařilo udržet si svou nezávislost, zaplatilo za válku vysokou cenu. Takzvaná finlandizace ovlivňovala naši politiku po celá desetiletí a je v ní přítomná i dnes.

Jak byste jednou větou definovala literaturu?

Psaná slova, která otevírají dveře do nových světů.

> Dalším potvrzeným hostem je finská prozaička, dramatička a politická aktivistka Sofi Oksanen


David Grossman

Co bylo podle vás nejvýznamnější událostí 20. století a proč?
Šoa - opravdu je třeba to blíže vysvětlovat?

Jak byste jednou větou definoval literaturu?
Nejsilnější z mně známých způsobů, jak si zároveň uvědomovat nějakou věc i její ztrátu.

David Grossman: Tragický román o stand-up komikovi


Avraham B. Jehošua

Co bylo podle vás nejvýznamnější událostí 20. století a proč?
Druhá světová válka.

Jak byste jednou větou definoval literaturu?
Jako snahu přiblížit se druhému člověku a sám sebe při tom zkoumat.

> ČT: "Můj předek pocházel z Prahy, jmenoval se Oplatka," prozradil Avraham B. Jehošua


Jaroslav Kalfař

Co bylo podle vás nejvýznamnější událostí 20. století a proč?
Tato otázka je prakticky nezodpověditelná, ale objektivně bych musel říct druhá světová válka a její bezprostřední následky. Válka proměnila světový zeměpis i hospodářství, smetla ze stolu ústřední koncepce lidské podstaty, které se s námi táhly už od osvícenství, dala vzniknout postmodernímu myšlení. Pařížská smlouva a Římské smlouvy vydláždily cestu Evropské unii. Spojené státy se etablovaly jako dominantní světová mocnost. Rozbitím atomu jsme změnili lidský osud. Nejdůležitější bylo ale zjištění, že za určitých okolností jsou celé národy schopny nečinně přihlížet systematickému vraždění, znásilňování a zotročování bez ohledu na dějinnou éru a domnělou úroveň lidského pokroku. Žádná jiná událost moderních dějin nepřiměla civilizaci k podobně nepříjemnému pohledu do zrcadla.

Jak byste jednou větou definoval literaturu?
Literatura je nekonečná konverzace odehrávající se mezi cizími lidmi i přáteli, živými i mrtvými, bez ohledu na časová a prostorová omezení.

Jaký bude Svět knihy Praha 2018?