20. století pohledem knižního světa

05.05.2018

Převratné 20. století - tak zní jedno z hlavních témat letošního ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha. Z pohledu literatury se z nejrůznějších úhlů vrací k dramatickému století, jež přineslo mohutný rozvoj vědy, techniky a kultury, jakož i dvě světové války, politický a společenský rozmach národních států na místě někdejších mocenských bloků, stejně tak i bezprecedentní národnostní konflikty, útlak a genocidu. Termín „převratné“ je proto pro 20. století zcela vystihující. 

Foto: Legionáři s Masarykem 1918, Wikimedia Commons
Foto: Legionáři s Masarykem 1918, Wikimedia Commons

V rámci čtyř veletržních dnů proběhne množství doprovodných programů, pořadů a besed, které se tématem budou zabývat z různých stran. Událostem 2. světové války se bude věnovat například prezentace úspěšné počítačové hry Attentat 1942 či představení knihy Článek II., která formou komiksu popisuje osudy kaplana Vladimíra Petřeka, popraveného nacisty za ukrývání parašutistů v kostele v pražské Resslově ulici. 

Polská spisovatelka Anna Janko bude besedovat o knize Pamatuješ, mami?, v níž se inspirovala vyhlazením polské vesnice německými okupanty. Martin Krsek seznámí návštěvníky veletrhu s osudy německých antifašistů, a to prostřednictvím své knihy Neznámí hrdinové mluvili i německy. V rámci tématu bude Svět knihy Praha reflektovat i léta socialismu a normalizace. Namátkou připomeňme například besedu Bytová revolta, jež je doprovázena také výstavou Ženy v disentu, prezentace knih Čechoslováci v Gulagu nebo Falešná hranice: Akce Kámen, v níž autorka Václava Jandečková popisuje utajovanou činnost StB na státních hranicích v letech 1948-51. 

Česká účast na Světě knihy Praha
>Svět knihy Praha se zaměří na komiks, od Japonska po Finsko

V rámci doprovodných programů veletrhu bude pozornost věnována i historii československých legionářů a zajímavé dokumenty přinese také výstava Masaryk a Svatá země. Izrael jako host letošního ročníku bude pochopitelně tématem i dalších pořadů v rámci podrobného pohledu na 20. století. Detailní výčet by byl skutečně velmi dlouhý, ať už se týká pohledů historických, kulturních, etnických, politologických či ryze literárních. Je proto nejlepší zalistovat bohatým programem letošního Světa knihy Praha a vydat se na holešovické výstaviště.

Ilja Kučera ml.