Ruská literatura na Světě knihy Praha

09.05.2018

Na veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha se seznámíte mimo jiné s nově vydanými díly z téměř 30 zemí světa. Najdete tu též stánek věnovaný ruské literatuře. Jaký je jeho program?

Po všechny dny knižního veletrhu se ve stánku budou nacházet zástupci LITO "TOČKI" při Radě pro prózu Svazu spisovatelů Ruska se svými uměleckými díly.

12. května 2018

12:00 Prezentace LITO "TOČKI" při Radě pro prózu Svazu spisovatelů Ruska. Moderátor - Andrej Lisjev bude informovat o Literárním sdružení, představí každoroční sborníky prózy "TOČKI" a svoji novou knihu "Kopje prozrenija" (2018). Účastníci prezentace povypráví o svých knihách: Anna Zorina (Jekatěrina Osorina) - knihy "Proščaj, benzin!" a "Žizň, rassečonnaja popolam". Tatiana Medijevskaja - knihy: "V poiskach Cacy" a "V poiskach smyslov", Jelena Fachurtdinova - Knihy: "Arbatskije istorii a drugije rasskazy". Andrej Lisjev představí knihy jiných autorů: Andreje Voroncova, Jeleny Jablonské, Natálie Jačejistové, Zoji Dongak, Niny Krominové aj. Alexej Kontar poví o tvůrčích plánech LITO a o možnostech spolupráce s nakladatelstvími a autory.

13:30 Prezentace literárního filmového scénáře "Mnichov. Benešovo proroctví". Zúčastní se autor Svjatoslav Rybas a překladatel Miloš Hodač.

Filmový scénář je věnován událostem roku 1938. Diplomatická detektivka. Tragédie Mnichova má význam stále pokračujícího proroctví pro celý svět. Minulost není třeba znát proto, že již minula, ale proto, že když odcházela, neodnášela si s sebou následky. Scénář se opírá o archivní dokumenty a paměti předních politických činitelů. Účinkující osoby: prezident Československa Edvard Beneš, Stalin, Churchill, Roosevelt, Chamberlain, Hitler a rovněž diplomaté, generálové, rozvědčíci a vojáci.

Je to příběh o tom, jak hlava malého státu, jež se ocitla v beznadějné situaci, se nečekaně stane vítězem. Autor - Svjatoslav Rybas - je čestným členem Vojenské akademie věd RF, místopředsedou "Obščestvěnnogo sověta" (Společenské rady) při Ministerstvu kultury RF. Napsal populární životopisy Stalina (vydán v ČR, Číně), Stolypina, Andreje Gromyka (vydán v ČR), generála Kutěpova a Vasilije Šulgina.

15:00 Prezentace překladů do českého jazyka knih Anny Matvejevy "Ďatlovův průsmyk aneb Záhada devíti" a "Najít Taťánu".

Hosté - autorka knih, ruská spisovatelka Anna Matvejeva, překladatelky Zdeňka Vychodilová a Markéta Klobásová, ředitel nakladatelství Akropolis Filip Tomáš. Moderátorka - Veronika Novoselova (RSVK v Praze).

Anna Matvejeva se narodila a žije v Jekatěrinburgu. Je členkou Svazu spisovatelů Ruska, autorkou více než 13 knih, laureátkou prestižních ruských a zahraničních cen. Její román "Ďatlovův průsmyk aneb Záhada devíti" je věnován záhadné a dosud neobjasněné smrti skupiny 9 turistů v Uralských horách v roce 1959. V Rusku byl vydán nákladem 40 000 výtisků. Díla autorky byly převedeny do italského, anglického, francouzského, finského a čínského jazyka.

Kniha "Najít Taťánu" jen mimochodem pojednává o tom, co se děje za kulisami operního divadla, proč jsou profese herečky a pěvkyně dědičné a proč často mezi matkami a dcerami vznikají tak napjaté vztahy. Ve skutečnosti kniha pojednává o lásce, přesněji, nakolik je člověk zdeptán, když ji nemá. A možná, že kniha je o snu, jehož splnění často nepřichází ve správnou dobu, ale na jehož splnění není nikdy pozdě. Např. začít konat dobro nebo nežít jen pro sebe.

16:30 Prezentace překladů do českého jazyka knih Jevgenije Vodolazkina "Letec" a Diny Rubiny "Syndrom Loutky" (nakladatelství Dobrovský).

Hosté - překladatelky Zdeňka Vychodilová a Jaroslava Janečková. Moderátorka - Veronika Novoselova (RSVK v Praze).

Jevgenije Vodolazkina nemusíme obzvlášť představovat. Doktor filologických věd, zaměstnanec AV RF, odborník na starou ruskou literaturu. V současnosti je znám nejen v Rusku, ale i v zahraničí. Nazývají ho - "ruský Umberto Ecco" a "ruský Gabriel Márquez" a jeho knihy se hned stávají bestselery. Román "Laurus" se dle mínění čtenářů stal hlavní událostí v ruské literatuře roku 2012. V následujícím roce získal cenu "Jasnaja poljana", kterou založilo muzeum L.N. Tolstého. "Letec" se stal bestselerem a byl nominován na několik cen: "Russkij Buker", "Bolšaja kniga", "Kniga goda". Stěžejním problémem v knize je vztah k historii. Jaký mají vztah obecná historie a dílčí historie jednoho člověka? Co poskytuje lepší představu o jeho životě - poznatky o politickém zřízení a sociálních otázkách nebo povídání o tom, jak vařila jeho matka a jak se třpytilo slunce ve vlasech jeho milované ženy? Vodolazkin nás učí se citlivě chovat ke zvukům, vůním i větám. Ať se nikdy nedostanou do učebnic historie, ale ať tvoří podstatu člověka.

Dina Rubina je jednou z nejvýraznějších spisovatelek současnosti. Román "Syndrom Loutky" ukončuje trilogii knih tzv. "dvojící se reality". Patří sem "Leonardovo písmo" a "Bílá holubice z Córdoby". Všechny tři romány se čtou jedním dechem. Dnes však budeme hovořit o posledním z nich, který vytvořila vynikající Dina Rubina. Kniha "Syndrom Loutky" vyvolává protikladné emoce, ve své podstatě není jednoznačná. Často nelze najít dvě stejná mínění o tomto díle skutečného mistra. Příběh loutkaře Petra Uksusova a jeho milované dívky Lízy mohutně působí, okouzluje, udivuje a vyvolává spoustu emocí.