Have novels become obsolete? Is it an outdated form without a future? Why are young authors not attracted to it? Sandro Veronesi, a celebrated Italian novelist, essayist and journalist, has been looking for answers.

Žije román?

17.11.2021

Patří román do starého železa? Je to zastaralá forma, která nemá budoucnost? Proč mladé autory příliš neláká? Odpovědi na tyto otázky hledal oceňovaný italský romanopisec, esejista a novinář Sandro Veronesi.

The Czech-French debate, featuring Alena Mornštajnová and Laurent Binet, took place in front of a filled auditorium. It was not only their novels that were at the centre of the discussion, but also inspiration and history.

Česko-francouzská debata mezi Alenou Mornštajnovou a Laurentem Bine­tem se odehrála před naplněným sálem. Mluvilo se nejen o románech obou autorů, ale i o inspiraci nebo historii.