Záznam besedy s Robinem Cookem

12.05.2018

Jednou z velkých literárních hvězd 24. ročníku knižního veletrhu Svět knihy Praha se stal americký spisovatel Robin Cook. Jeho současný český nakladatel - Euromedia Group - mu v pátek v poledne uspořádal besedu s pražskými čtenáři a fanoušky.

Záznam besedy s tlumočením

Robin Cook je muž mnoha profesí a zájmů, což je možná skvělý předpoklad pro jeho spisovatelskou dráhu. Když měl sám sebe charakterizovat, označil se za dítě štěstěny. Měl štěstí být prvním z rodiny, komu se dostalo vysokoškolského vzdělání. A ne ledajakého. Vystudoval medicínu. Měl možnost praktikovat v několika oborech, třeba v chirurgii nebo ušní chirurgii. Vojenskou službu si odsloužil u námořnictva. Jeho první kniha se datuje právě do tohoto období, kdy sloužil v posádce ponorky. Téma knihy bylo vystihnuté dobře, ale kniha sama nebyla příliš čtivá, což publikum neomylně odhalilo, a kniha nezaznamenala žádný velký prodejní úspěch. Robin Cook to ale nevzdal, možná ho to i povzbudilo. Rozhodl se pochopit, v čem spočívá čtivost knihy. A tak si kupoval všechny možné bestsellery a studoval je, aby v nich objevoval postupy a tajemství, jež vedou ke čtenářskému zaujetí. Otevřel se před ním zcela nový svět. Bestsellerům se totiž dříve nevěnoval, protože se zabýval spíše studiem chemie nebo matematiky než literární vědy. Čtyři roky se takto teoreticky připravoval na literárních dílech jiných, než v rámci stáže na ušní chirurgii napsal během šesti týdnů svoji druhou knihu. Ta už u diváků vzbudila velký zájem. Stáž na ušní chirurgii byla příhodná v tom, že se zde nesloužily noční služby a Robin Cook tak mohl celkem nerušeně psát dlouho do nocí.

A v čem vidí Robin Cook recept na úspěšnou knihu dnes? „Kniha musí být přesná. Musí z ní být patrné, že autor ví, o čem píše. Ale na druhou stranu nesmí být zase odborná příliš, aby se čtenář neutopil v nesrozumitelných výrazech.“ Ve svých románech Robin Cook nejdříve vycházel ze skutečných postav, kterým ovšem pozměňoval identitu. Postupem času přišel na to, že je mnohem efektivnější si postavy zcela volně vymýšlet, protože mu to dává větší svobodu s těmito postavami jednat.

Jestliže v úvodu zmiňujeme, že Robin Cook je mužem mnoha profesí a zájmů, pak je nutné uvést jeho celoživotní zálibu v archeologii. Motivy z tohoto oboru se rovněž objevují v jeho knihách. Vyzkoušel si ale i podnikání, když například založil softwarovou firmu. A nově se hodlá stát i filmovým producentem. Ačkoliv téměř desítka jeho literárních děl se už stalo předlohou pro filmové zpracování, sám Cook si myslí, že by jich mohlo být i více. A protože je člověkem, který chce mít nad vším kontrolu, rozhodl se stát producentem, tedy mít v rukou moc nad přípravou scénáře i obsazením jednotlivých rolí herci. Ačkoliv o sobě řekl, že je dítětem štěstěny, jeho přístup ke všemu, co v životě dělal, napovídá, že na náhodu rozhodně nespoléhá. Za vším, čeho dosáhl, zjevně stojí obrovský kus cílevědomé práce.

RaŠ

> Podívejte se také na záznam diskuze o žánru thrilleru s Robinem Cookem, Drorem Mišanim a Jozefem Karikou
> Jak to vypadalo na letošním veletrhu?