David Short letošním laureátem Ceny Jiřího Theinera

28.04.2018

Již osmý ročník Ceny Jiřího Theinera zná svého laureáta. Z celkem 38 nominací zvolila porota britského překladatele a bohemistu Davida Shorta. Slavnostní vyhlášení se odehraje v pátek 11. května na Světu knihy Praha. Cena je určena žijící osobnosti nebo aktivní instituci působící v zahraničí, která svým počinem či dlouhodobým snažením významně přispívá k šíření a propagaci české literatury mimo Českou republiku. 

Spolu s oceněním pojmenovaným po dlouholetém šéfredaktorovi časopisu Index on Censorship získá laureát finanční prémii 30 tisíc korun. Nominace mohou zasílat zástupci odborné veřejnosti - nakladatelé, knihovníci, univerzitní pracovníci, instituce či média zabývající se českou literaturou a knižní kulturou. „Cenu může získat kdokoliv na světě, kdo významně přispěl k propagaci české literatury a kultury. Shodli jsme se, že vítěz by měl skloubit kulturu s angažovaností v lidských právech, zejména v otázce svobody slova, což odpovídá úsilí mého otce v Indexu, Amnesty International i jinde,“ vysvětlil syn Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie Pavel Theiner.  

> Antonín Bajaja přednese laudatio na slavnostním předávání Ceny Jiřího Theinera

Cena Jiřího Theinera, kterou vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. - společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů, byla poprvé předána roce 2011 a získal ji polský bohemista, překladatel a novinář Andrzej SławomirJagodziński. V následujících letech byla cena udělena bohemistce, překladatelce a spisovatelce Ruth Bondy z Izraele, kanadskému překladateli a spisovateli Paulu Wilsonovi, překladateli a spisovateli Peteru Demetzovi, běloruskému bohemistovi Sjarheji Smatryčenkovi a literární historičce a překladatelce Markétě Goetz-Stankewicz z USA. V posledním ročníku cenu obdržel nizozemský bohemista a překladatel Edgar de Bruin.  

Letošní laureát, David Short, má zásluhu na řadě překladů do angličtiny jak českých klasiků, tak současných autorů. V uplynulých 50 letech přispěl mimořádnou měrou k propagaci české literatury a jazyka, zejména jako učitel, lingvista a překladatel. V letech 1973 až 2011 vyučoval češtinu a slovenštinu na Škole slovanských a východoevropských studií na University College London. V tomto období vyšly knihy Czechoslovakia (1986, bibliografie); Teach Yourself Czech (1993 a 2003, nejnovější vydání pod názvem Complete Czech); Customs and Etiquette in the Czech Republic (1996, přeloženo také do francouzštiny a holandštiny); Essays in Czech and Slovak Language and Literature (1996). Jako koeditor se podílel na publikaci Bohumil Hrabal (1914-97): Papers from a Symposium (2004). 

„Na londýnské škole slavistiky jsme se tehdy sešli dva. Já jsem se zabýval jazykem a kolega lieraturou. A právě přes jazyk jsem přičichl k literatuře. Kdykoli u nás byla nějaká konference, měl jsem referát. A protože poslouchat pojednání o českých zájmenech a slovesech by bylo příliš nezáživné, vždycky jsem téma vztáhl k nějakému literárnímu dílu nebo spisovateli. Když to tedy shrnu, přes jazyk jsem se dostal k literatuře.“ - David Short

Ve svých textech se často zaměřuje na český jazyk a literaturu (o něco méně na slovenský) a během kariéry se sporadicky věnoval také překladatelství. Po odchodu do důchodu ho tato činnost nicméně zcela pohltila. Jeho vydané překlady zahrnují jak akademické, tak literární texty, mezi nimi například (v podobě celých děl či úryvků) práce takových českých klasiků, jakými jsou Karel Čapek, Jaroslav Durych, František Gellner, Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal, Vítězslav Nezval, Gabriela Preissová a Jaroslav Seifert. Jeho překlady zahrnují i tvorbu dalších uznávaných moderních autorů jako například Hana Androniková, Antonín Bajaja, Daniela Hodrová, Karel Michal, Jáchym Topol či Michal Viewegh. V roce 2004 byla Davidu Shortovi ministrem kultury České republiky udělena medaile Artis Bohemiae Amicis. Za svůj příspěvek k šíření slovenské kultury získal Komenského zlatou plaketu.

Rachel Corbett pokřtí knihu Musíš se proměnit: Příběh Rainera Marii Rilkeho a Augusta Rodina

Slavnostní udílení Ceny Jiřího Theinera
> pátek 15.00 - 15.50 / Literární sál, pravé křídlo / Slavnostní udílení Ceny Jiřího Theinera, účinkujíDavid Short, Pavel Theiner, Antonín Bajaja, David Vaughan, tlumočeno do češtiny a angličtiny