ZPRÁVA O ČESKÉM KNIŽNÍM TRHU 2022/2023

26.01.2024

Svaz českých knihkupců a nakladatelů zveřejnil v prosinci Zprávu o českém knižním trhu za rok 2022/2023. Zmiňuje nepříliš optimistický vývoj celého odvětví, reaguje na rozvoj AI, připomíná nulovou DPH na knihy a přináší i další zajímavá čísla a informace.

Podle databáze Česká národní bibliografie lze odhadnout, že v České republice bylo celkově vydáno 14 500 titulů s vročením 2022. Jedná se tak o meziroční nárůst cca o 2 %. V produkci českých vydavatelských subjektů převažují knihy v češtině, a to z více než 87 % (13363). Dalších 829 titulů vyšlo v češtině s podílem jiného jazyka. Vedle toho čeští vydavatelé loni připravili k vydání i 115 vícejazyčných publikací. V cizojazyčné knižní produkci českých nakladatelských domů znovu výrazně dominovala angličtina a její podíl na celkové knižní produkci České republiky je 3,2 %. Z cizích jazyků bylo v roce 2022 přeloženo 6109 titulů. Poměr překladů vůči původní literatuře je tedy víceméně stabilní a pohybuje se kolem 40 %. Mezi jazyky, z nichž se knihy překládají, tradičně dominuje angličtina s němčinou. V roce 2022 se na pátou pozici dostala s 129 tituly japonština. V roce 2022 v meziročním srovnání v první desítce předběhla italština španělštinu a ruštinu předběhla polština.

Nadále rostl také trh e-knih a audioknih. V roce 2022 nabízela knihy v elektronické podobě většina významných tuzemských a slovenských nakladatelů (více než 900 nakladatelských značek). Celkově bylo na konci roku 2022 dostupných zhruba 33 tisíc titulů. V elektronické podobě byla k dispozici převážná většina nejprodávanějších titulů, což dokládají i žebříčky nejprodávanějších e-knih a tištěných knih, které byly z větší části v roce 2022 podobné. Průměrná prodejní cena e-knihy se v roce 2022 pohybovala u beletrie okolo 69 % ceny tištěné knihy v e-shopech. Průměrná cena elektronických učebnic a odborné literatury dosahuje obvykle 15 % slevy oproti tištěné knize. S překonáním pandemie v roce 2022 došlo k výrazným změnám v preferencích čtenářů e-knih. Nově se na prvním místě objevila kategorie "romantika", následovaná "krimi" a "českou a světovou beletrií".

Po obtížných dvou letech, kdy se i knihkupectví potýkala s důsledky lockdownů, se bohužel situace v roce 2022 neuklidnila. Důsledkem války na Ukrajině došlo ke skokovému růstu nákladů na energie, a hlavně raketově rostoucí inflaci.SČKN ve Zprávě uvádí kvalifikovaný odhad celkového objemu českého knižního trhu za rok 2022 po zaokrouhlení přibližně na 8,4 miliardy korun v koncových cenách včetně DPH. To představuje oproti předchozímu roku pokles zhruba o 250 milionů korun, tedy přibližně o 3 %. "Knižní trh prostě zrcadlí stav reálných příjmů lidí. Ať budou knihy dražší či levnější, objem celkových prostředků, které čtenáři za knihy vynaloží, to neovlivní. Žádným zdražením nelze knižní trh zvětšit. Krizový vývoj se evidentně propisuje i do roku 2023. Nulová DPH na knihy, která začíná platit od 1. 1. 2024, se tak jeví jako záchrana v poslední chvíli. Věříme, že spolu s obnovením růstu reálných příjmů přispěje nulová DPH nejprve ke stabilizaci a později i k dalšímu rozvoji českého knižního trhu," uvedl předseda SČKN Martin Vopěnka v předmluvě Zprávy.

Průměrem údajů zjištěných u knihkupeckých řetězců v roce 2022 podle obratu těchto subjektů vycházela průměrná realizovaná cena knih pro kamenné prodejny na cca 316 Kč a na e-shopech pak cca 255 Kč. Nulovou sazbou DPH na knihy se Česká republika zařadila po bok vyspělých ekonomik, které zohledňují vysokou společenskou prospěšnost knih a čtenářství v minimalizaci jejich zatížení daní z přidané hodnoty, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o knihu tištěnou, elektronickou nebo o audioknihu.

Zpráva se zabývá také využitím AI. Ta pro nakladatelský sektor představuje v řadě ohledů příležitost, ale současně přináší obrovské nevyřešené právní a etické otázky, kterým je nezbytné čelit. Alarmující je například nástup titulů generovaných prostřednictvím AI v rámci "self-publishingu" na některých velkých zahraničních knižních platformách. Na jedné takovéto známé online platformě bylo v jednom okamžiku z TOP 100 nejprodávanějších knih v dané kategorii Best Sellers in Teen & Young Adult Contemporary Romance pouze devatenáct napsáno skutečným autorem, zatímco zbytek titulů (81 %!) byl vygenerován s použitím AI. Nástroje s AI byly použity i při tvorbě "uživatelských" recenzí takto napsaných knih, které dále zvyšovaly jejich dosah. V zahraniční praxi rovněž vzrůstá i počet případů, kdy je s použitím generativní AI vytvořena napodobenina stylu konkrétního autora, která je následně vydávána za dílo tohoto autora. Na AI reagují i vydavatelé audioknih. Na listopadové schůzi v roce 2023 se Asociace vydavatelů audioknih jednohlasně shodla, že audioknihy členů asociace, které vzniknou s použitím umělé inteligence, budou označeny: "Tato nahrávka vznikla s použitím hlasové syntézy."

Zpráva se dále zabývala strukturou knižní produkce v roce 2022, počtem nakladatelských subjektů, knižním velkoobchodem a maloobchodem, státní podporou knižního trhu, projekty, které SČKN rozvíjí, a dalšími tématy. Přehled o stavu českého knižního trhu vydává SČKN již od roku 2013.