Tři knižní králové u jednoho stolu

11.05.2018

Jürgen Boss, ředitel Frankfurtského knižního veletrhu, Oliver Zille, ředitel veletrhu v Lipsku a Benedikt Föger z veletrhu Buch Wien, se sešli v rámci programu Profesního fóra, aby diskutovali o radostech i strastech veletrhů v současném knižním světě.

„Klepou se mi nohy, protože mám vedle sebe tři esa, tři ředitele velkých evropských veletrhů,“ řekl s úsměvem na úvod debaty ředitel veletrhu Svět knihy Praha Radovan Auer a dodal, že poslouchat jejich zkušenosti bude pro něj velkou školou.

„Ještě se nikomu nepodařilo dát nás tři takhle dohromady,“ smál se Oliver Zille. Na začátku debaty každý ze zúčastněných krátce představil „svůj“ veletrh, jeho historii i současné zaměření. Všichni se shodli na tom, že jednotlivé veletrhy nejsou pro sebe navzájem konkurencí, ale naopak spolupracují, sdělují si zkušenosti, navazují na sebe. „Ani tady v Praze nejsme z povinnosti, ale z přátelství,“ řekl Jürgen Boss. „Veletrh ve Frankfurtu rád podporuje ostatní knižní veletrhy, mnozí pořadatelé se u nás učili. Věnujeme se rozvoji knižních center po celém světě, například i v Latinské Americe. Jsme rádi, když můžeme svými zkušenostmi pomoci růstu knižního trhu,“ dodal. 

„Když veletrh v Lipsku po roce 1990 chytal nový dech, jel jsem na všechny velké veletrhy po světě a na každém místě jsem vybral něco, co se bude pro nás a naše podmínky hodit. Všude mi rádi poradili. Právě na veletrhu ve Frankfurtu, který má tak dlouholetou tradici, bylo čím se inspirovat. Od té doby spolupracujeme, scházíme se a připravujeme naše veletrhy tak, že si skutečně nekonkurují, ale jeden druhého doplňují,“ vysvětlil Oliver Zille. 

„Jsme mladý veletrh, slavíme teprve desáté výročí a naším vzorem byly a jsou právě veletrhy v Lipsku a Frankfurtu. Díky nim a jejich zkušenostem jsme se tak rychle rozrostli a z původně malé knižní výstavy na vídeňské radnici jsme už veletrhem s padesáti tisíci návštěvníky,“ pochlubil se Benedikt Föger z Vídně. 

„Každý veletrh má svůj charakter, je vždy důležitou součástí kultury dané země, mezinárodní identity, a proto je třeba k němu přistupovat velmi zodpovědně,“ nastínil postavení knižních veletrhů v současné společnosti Jürgen Boos. 

 Všichni tři pánové se shodli na tom, že hlavním posláním veletrhů není prodej knih, ale představení a zviditelnění autorů, snaha přivést více lidí ke čtení a setkávání nakladatelů, aby si mohli sdělit profesní zkušenosti. „Náš veletrh už není jen o knihách, je to velká společenská událost, která se rozrůstá do celého města, ovlivňuje ho. Vytvořila se opravdu dobrá věc,“ souhlasil Benedikt Föger. 

Došlo také na otázku politiky na pozadí knižního veletrhu. „Ano, náš veletrh je i politickou platformou,“ připustil Jürgen Boos. „Knihy mají vysoký politický důraz, a proto je politika úzce spjata s knižním veletrhem. Má velký společenský a kulturní aspekt třeba už jen tím, jaké země byly hlavními hosty. Představovali jsme například Čínu, katalánskou kulturu, to jsou země, kde politický podtext okamžitě cítíte,“ dodal Jürgen Boos. „V knihách se často řeší současná situace, literatura ovlivňuje myšlení lidí i samotné dění, takže spojení politiky a knih je logické,“ připojil se do debaty Oliver Zille. „Ano, i my cítíme silné politické pozadí, řešíme společenské i politické otázky,“ souhlasil také Benedikt Föger. 

Závěrem diskuse, kde došlo i na otázky cenotvorby nebo postavení malých nakladatelů na velkých veletrzích, nastínili všichni tři pánové své vize do budoucnosti. „Hledáme nové nápady, reagujeme na změny v oblasti autorských práv, posilujeme oblast audioknih i nových médií. Musíme jít s dobou, která se rychle rozvíjí. Soustřeďujeme se na mladé lidi, vytváříme nové platformy a rozvíjíme mezinárodní síť,“ řekl Jürgen Boos. Podobné vize představili Oliver Zille a Benedikt Föger. Všichni se shodli, že role knižních veletrhů v budoucnosti ještě poroste, že se stávají čím dál vlivnějšími kulturními událostmi a udávají krok společenského dění.