Tomáš Sedláček: „Zmatenost je správná reakce na svět.“

22.09.2018

Ekonom Tomáš Sedláček na Světě knihy v Plzni publiku nepředstavoval žádnou hospodářskou teorii, ve své besedě se zaměřil na dluh literatury faktu vůči beletrii. A svou argumentaci vzal pěkně zeširoka. Na pódiu prolínal filozofii, ekonomii, fyziku a literaturu.

Na vysvětlení úvodní teze, že fikce je předpokladem reality, si Sedláček vzal na pomoc židli. Na ní demonstroval interpretaci entit, která je jinak v abstraktním pojetí těžce uchopitelná. Prozradil též, že si vytváří seznam fiktivních symbolických hodnot, které formují náš život, reálně však neexistují - nelze si na ně sáhnout. Mezi příklady uvedl budoucnost našich dětí, Českou republiku, hudbu, inflaci, čísla nebo řád.

V reakci na dotaz z publika Tomáš Sedláček popsal výchovu svého syna, ke které se inspiroval při studiu na střední škole v Dánsku: „Svého syna vedu k tomu, aby věci sám vymyslel, aby jen neopakoval, co někdě četl. Role rodičů je podle mě vést děti k tomu, aby se divily. Ne aby byly ze znalosti světa zkoušeny.“ Když návštěvnice reagovala tím, že je z návalu informací a podnětů někdy sama zmatená, odpověděl autor známé Ekonomie dobra a zla slovy: „Zmatenost je správná reakce na svět. Lepší je se zbláznit, než žít intelektuálně nezajímavý život.“