Světlana Alexijovičová se z důvodu hospitalizace nezúčastní Světa knihy Praha

08.06.2022

Obzvláště v souvislosti s aktuální ruskou agresí rezonují myšlenky dvou světově významných autorek, které přijaly pozvání Světa knihy Praha a měly se zapojit do sekce Literatura jako hlas svobody, jež chce sloužit jako veřejná tribuna pro tvůrce bojující za svobodu. Obě autorky se však bohužel akce nemohou zúčastnit. Ruská prozaička a kritička nesvobodného Putinova režimu Ljudmila Ulická se rozhodla po svém nedávném odchodu z Ruska natrvalo setrvat v Německu, požádala o politický azyl a status žadatele ji neumožňuje vycestovat ze země. Běloruská laureátka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová byla nedávno hospitalizovaná a její zdravotní stav jí neumožňuje se do programu Světa knihy Praha zapojit. Cenu Jiřího Theinera, jejíž se měla stát laureátkou, věnuje ukrajinské delegaci. I tak veletrh přivítá celou plejádu významných zahraničních autorů.


Světlana Alexijevičová zaslala všem fanouškům Světa knihy osobní dopis:

Дорогие друзья,

я очень сожалею, что из-за болезни не могу быть вместе с вами.

Хочу все-таки сказать, что премии Иржи Тейнера достойна украинская делегация писателей, представляющая мужественную страну, которой мы все восхищены и в победу которой мы верим. Украина сегодня на передовой борьбы со Злом. Она должна знать, что мы с ней.

Светлана Алексиевич

Drazí přátelé,

je mi velmi líto, že z důvodu své nemoci s Vámi nemohu být v Praze.

Ráda bych uvedla, že ukrajinská delegace spisovatelů, reprezentující tuto statečnou zemi, kterou všichni obdivujeme a v jejíž vítězství věříme, si zaslouží Cenu Jiřího Teinera. Ukrajina je dnes v čele boje proti ZLU. A musí vědět, že jsme s ní.

Světlana Alexijevičová


Neúčast obou autorek okomentoval za Svět knihy dramaturg Guillaume Basset:

„Je nám velice líto, že se běloruská držitelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová nezúčastní Světa knihy Praha. Její účast jsme vnímali jako velice důležitou. Bylo pro nás stěžejní, aby se stala součástí sekce Literatura jako hlas svobody, která slouží jako veřejná tribuna pro tvůrce bojující za svobodu. Bohužel se však těchto diskuzí a ani Světa knihy Praha nebude ze zdravotních důvodů moci účastnit. Svou účast z celého festivalu ruší kvůli hospitalizaci.

Na její návštěvu jsme se velmi těšili, především proto, že vnímáme důležitost veřejných projevů spisovatelů v době zmatků - zvláště toho, do kterého nás Putin ponořil. Víme, jak může být hlas spisovatelů politický a jak se mohou postavit proti propagandě, alternativním faktům a postpravdě, které nedemokratičtí vůdci používají proti lidem. I tak veletrh přivítá celou plejádu významných zahraničních autorů.

Světlana se měla stát laureátkou Ceny Jiřího Theinera pod jejím novým statusem. Ten pokračuje v odkazu Jiřího (George) Theinera, jenž podporoval svobodu projevu a veřejně upozorňoval na její porušování. Od letošního ročníku se proto zaměří na osobnosti, které jsou hlasem svobody proti cenzuře a pro demokracii. Světlana laskavě nabídla tuto cenu ukrajinské delegaci. Přejeme ji brzké uzdravení."