Svět knihy Praha 2020 se ruší

01.04.2020

Vážení přátelé, čtenáři, představenstvo Svazu českých knihkupců a nakladatelů rozhodlo na svém zasedání 1. 4. 2020 o ZRUŠENÍ letošního veletrhu Světa knihy Praha.

V minulých týdnech se uvažovalo o přesunu Světa knihy na podzim. Představenstvo situaci zvážilo se vší zodpovědností a usoudilo, že vývoj je příliš nejistý a ohrožení celé knižní branže příliš vážné, než aby bylo možné uspořádat úspěšný důstojný veletrh.

V těchto týdnech a měsících bojuje náš obor doslova o přežití. Bez výrazné a rychlé pomoci státu se zhroutí maloobchodní síť a následně to bude mít dominový efekt na nakladatele. Projevuje se to už nyní, kdy se finanční toky v oboru prakticky zastavily. Knižní trh dlouhodobě do státního rozpočtu výrazně přispívá, nyní však naléhavě potřebuje pomoc, aby se od příštího roku mohl stát opět aktivním přispěvatelem státního rozpočtu, ale hlavně také proto, že pestrá nabídka knih má dlouhodobý pozitivní vliv na vzdělanost, konkurenceschopnost a čtenářskou gramotnost. Věříme, že stát knižní trh padnout nenechá. I v případě jeho pomoci však větší část dopadů ponese obor sám. V této chvíli proto nelze odhadnout, v jaké budou potenciální vystavovatelé na podzim kondici a jestli by výdaje spojené s veletrhem chtěli nést.

Vedle toho chceme být solidární s knihkupci, kterým by veletrh vzal část tržeb v době, kdy se snad konečně začnou vzpamatovávat z útlumu. Budou potřebovat doslova každou korunu.

Věříme, že toto rozhodnutí pochopíte, a přijdete nás v o to větší míře podpořit na Svět knihy konaný v květnu 2021, který se, jak doufáme, stane oslavou přežití našeho oboru. Náš tým rozhodně neskládá ruce do klína, sami se zapojujeme do aktivit na záchranu oboru, o kterých budeme v nejbližší době informovat.