Skřipec pro prezidenta

11.05.2019

Návštěvnicky vděčné bývá každoroční udělování Anticeny Skřipec za nejhorší prohřešky proti překladatelské etice. I letos mnoho čtenářů zajímalo, kdo a za jaké perličky si nechvalně známé ocenění odnese.

Na úvod setkání se zástupci Obce překladatelů pozastavili nad překladem knihy Život Neila Armstronga. "Zdá se, že překladatelky, které byly hned čtyři, pracovaly pod silným tlakem. Nakladatel chtěl knihu patrně vydat ve stejné době, kdy do kin přišel film. Termíny hořely a na redakční úpravu zřejmě nebyl čas," zněla část z protokolu, v němž Obec překladatelů vypsala své výtky k danému překladu. Oříškem pro překladatelky byla také odborná terminologie, jíž je text vydatně prošpikován. Fanoušci letectví a kosmonautiky byli nad některými přeloženými slovy mírně řečeno rozpačití a i proto se Obec překladatelů rozhodla text postoupit odborníkům v oboru. Jejich vyjádření bude k dispozici později. Pro představu o kvalitě resp. nekvalitě překladu uvedli zástupci Obce překladatelů několik příkladů. "Zažádal jsme si ke stíhačkám a naštěstí mě přeřadili ke stíhačkám," zní jedna stylistická perla. Zábavná je také situace, kdy Neil Armstrong se v jednom okamžiku změní ze spolujezdce v automobilu na řidiče. Kromě těchto stylistických a dějových chyb jsou v knize i nejrůznější překlepy, jméno Neil je někde uvedeno chybně jako Nail, Mercury je psáno také jako Merkury a Apollo jako Apolo.

Po rozboru knihy Život Neila Armstronga zmínil předseda poroty PhDr. Jiří Hanuš loňského držitele Skřipce nakladatelství Omega. To Anticenu získalo za vydání překladů ze začátku 20. století, které prošly jen redakční úpravou. "Věřím, že je to i udělením Skřipce, protože jsem v loňském roce nezaznamenal, že by pod hlavičkou nakladatelství Omega vyšel nějaký takový starý překlad některého klasického díla."

Letošním vítězem, dá-li se to tak nazvat, se stala kniha Pohřešuje se prezident autora Jamese Pattersona, kde je jako spoluautor uveden někdejší prezident USA Bill Clinton. Knihu vydal Kalibr, což je nový název knižního klubu vydavatelství Euromedia. Překladatelem byl Ondřej Duha. Překladatelských perliček tu bylo opravdu nepřeberné množství. Za všechny, které byly na udílení Anticeny zmíněny, uveďme například překlad: senátor z mé strany uličky, což by ve správném překladu mělo znít: senátor zvolený za mou stranu. Nakladatel nezůstal anonymní a pro cenu si přišel, což se tak často nestává. Snad z toho tedy vyvodí důsledky a takovýto překlad už nikdy nevydá.