Selektivní paměť je potřebná i nebezpečná

10.05.2019

O tom, jak se na paměť a vzpomínky dívá současná filozofie, si povídal Miroslav Petříček a Petr Fischer.

Český filozof, žák Jana Patočky, překladatel a profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Miroslav Petříček v úvodu vysvětlil své pojetí paměti: „Můžeme si ji představit jako Harlekýnův plášť, který je složený z různých kusů, ale není potrhaný.“ Podstatným bodem diskuze se poté stalo zapomínání. Podle Petříčka je selektivní paměť pravděpodobně nezbytná pro naše duševní zdraví, je však také nebezpečná. Často nevidíme, co bychom vidět měli, protože to vidět nechceme.

Novinář, scénárista a moderátor Petr Fischer navázal odkazem na povídku Funes, muž se zázračnou pamětí od Jorgeho Luise Borgese, která pojednává o muži který má sice dokonalou paměť, avšak je stižen všemi informacemi a podrobnými detaily, které mu znemožňují základní orientaci. „Abychom mohli žít, potřebujeme paměťový filtr,“ vysvětlil Fisher. Dodal, že lze vysledovat určitou podobnost se současnou dobou, v níž se na člověka valí obrovské množství informací ze všech stran. Podle Petra Fishera je důležitá rovina interpretace. Současná Česká republika se stále více vrací do minulosti a stále častěji v ní žije. Podle Fishera neumíme kvůli vlastnímu zdraví zapomenout.

„Probouzíme se ze snu, do něhož nás uvrhly moderní technologie. Je to sen, že nemůžeme nic ztratit, protože se dá všechno archivovat a znovu vyvolat. V jistém smyslu tím překonáváme smrt,“ upozornil Miroslav Petříček. Vysvětlitl však, že kvůli ukládání dat nestíháme prožívat. Potřebujeme dvojnásobek času, kterého se nám však nedostává.

„Často prožíváme situaci až ve chvíli, kdy si otevřeme její záznam v Cloudu. Teprve pak si všímáme detailů a zpětně ji konstruujeme,“ doplnil Fischer. Podle obou hostů se nacházíme v době zážitkové turistiky, která nás nutí prožívat až u fotografií s přáteli. Miroslav Petříček však poukazuje, že narozdíl od Cloudu a jiných datových uložišť, v nichž skládáme chronologickou kroniku, paměť vytváří zajímavé bizarní koláže. Od té technologií archivované se tak zásadně liší.