Popisování otřesného světa laskavým pohledem

12.05.2018

Páteční večer byl v doprovodném programu knižního veletrhu Svět knihy Praha vyhrazen literární besedě se dvěma výraznými evropskými autory - portugalským prozaikem Antóniem Lobem Antunesem a slovinským dramatikem, prozaikem a esejistou Drago Jančarem. Beseda s prvoplánově noirovým názvem Popisování otřesného světa se odehrála ve vzducholodi Gulliver v holešovickém DOXu a moderoval ji dramaturg veletržního programu Guillaume Basset. Oním „otřesným světem“ měl být odraz dějin v soudobé literatuře. A to nejen klasických dějin (tedy minulosti), ale rovněž současnosti, která se dějinami teprve v budoucnosti stane.


Oba autoři vyrůstali a zráli na pozadí skutečně pohnutých dějinných událostí. Drago Jančar se narodil do rodiny jugoslávských partyzánů, kteří bojovali proti okupaci Slovinska za druhé světové války. Jako mladý muž vstupující do literárního života se dostal do polohy opozice vůči Titovu socialistickému vedení Jugoslávie, aby po pádu jugoslávského režimu byl v 90. letech svědkem hrůzné balkánské války. Snadnější to neměl ani António Lobo Antunes, který vyrůstal v portugalském diktátorském režimu a svůj nejcitlivější věk dospívajícího mladého muže strávil na počátku sedmdesátých let dvěma roky válečného nasazení v Angole. Oba si tedy na první pohled zažili otřesného světa až až. Přesto, anebo možná právě proto, je jejich pohled na dějiny sice neochvějně kategorický, ale zároveň i chápající a velkorysý. Vnitřní humanismus obou autorů udělal z besedy, která mohla klidně skončit bezvýchodným defetismem, večer plný laskavého osobního smíření s historií a pozitivního pohledu na svět. A to je asi nejdůležitější poslání spisovatelů, jejichž povinností na rozdíl od publicistů je skrze nezamlčování dějinných hrůz vidět ve výsledku svět v optimističtějších souvislostech. Tento svůj talent v rámci pátečního večera přenesli na celé přítomné publikum.

RaŠ