Peníze ze sbírky přinesly literaturu Dětskému domovu v Šumperku

10.02.2021

Na jaře loňského roku jsme vás skrze portál Donio spolu s 27 autory poprosili o podporu české literatury. Z výtěžku za autorská čtení jsme slíbili koupit knihy u malých nakladatelů a ty pak distribuovat seniorům či dětem v ústavní péči. V létě jsme proto předali knihy Domovu seniorů v Novém Strašecí. A vydali jsme se také do Dětského domova se školou, základní školy a střediska výchovné péče v Šumperku.

Vychovatelé a pedagogové se na naši návštěvu připravili a v domově nachystali celý projektový den zasvěcený literatuře. Dívky, s nimiž se život nemazlil a s domácími knihovničkami se moc nesetkávají, se díky programu dozvěděly, jak knihy vznikají a jak funguje knižní trh. Literární zásilku jsme předávali už před Vánocemi a díky tomu víme, že knížky jdou v Šumperku z ruky do ruky. 

Děkujeme každému, kdo jakýmkoli způsobem projektu #kulturažije přispěl.

Autorská čtení českých spisovatelů a záznam tří literárních besed v Plzni najdete na webu mall.tv.