„Nový Sienkiewicz“ poprvé v českém překladu a v Praze

22.04.2018

Milujete historické romány? Nenechte si ujít setkání s polskou spisovatelkou Elżbietou Cherezińskou. V Praze pokřtí svou knihu za zvuků středověké hudby a třeba ochutnáte i tradiční medovinu!

Autorskou doménou absolventky teatrologie Elżbiety Cherezińské, která si na domácí půdě vysloužila přízvisko „nový Sienkiewicz“, jsou historické romány zasazené do slavných, avšak literárně málo zmapovaných období polských dějin: doby vlády krále Vladislava Lokýtka (13. století) a knížete Boleslava Chrabrého (10. a 11. století). Neomezuje se přitom jen na polsko-česko-německou oblast, ale v samostatné trilogii sleduje také osudy Boleslavovy sestry Svatoslavy-Sigrídy, která byla postupně ženou švédského i dánského krále a matkou Knuta Velikého, který v roce 1016 dobyl Anglii.

Ceny Magnesia Litera 2018 jsou rozdané. Jeden z vítězů bude hostem Světa knihy

Cílem autorčiny první návštěvy v Praze je pokřtít její první český překlad, historický román Hra o kosti věnovaný dvojici protikladných hrdinů: zbožnému a oduševnělému římskému císaři Otovi III. a bohatýrskému, ambicióznímu knížeti Boleslavovi. Jejich cesty se protnou v důsledku mučednické smrti, kterou na misijní cestě mezi baltskými pohany zahynul někdejší pražský arcibiskup Vojtěch. Prostřednictvím tohoto Slavníkovce - který se mimochodem nakonec stal nejdůležitějším polským světcem - je příběh spojen i českými zeměmi, jež jsou v románu představeny v poměrně netradičním světle. Kníže Boleslav nesmírně touží po královské koruně a díky Vojtěchovým ostatkům má šanci ji konečně získat. Jeho postavení v Římské říši je ale velice slabé. Když zjistí, že císař Oto se vydává na pouť, aby si svaté kosti odvezl s sebou do Říma, rozhodne se Boleslav vsadit vše na jedinou kartu...

Kteří autoři přijedou na Svět knihy?

Elżbieta Cherezińska je milovnicí historie, a to jak té vyčtené z knih, tak té zažité na vlastní kůži. To první se projevuje pečlivým studiem historických faktů: autorka se striktně drží doložených událostí a teprve kolem nich nechává vyrůst příběh i psychologii postav. Každý střípek informací, každá iluminace či zápis v kronice je použit jako dílek skládanky, kterou by bez fantazie zřejmě nikdy nebylo možné spojit v jeden celek: navzdory desítkám let archeologických výzkumů zůstává v obrazu Boleslava Chrabrého a jeho doby velké množství bílých míst. To druhé se projevuje v autorčině zálibě v living history a historických rekonstrukcích - mnoho řemesla, oděvy i zvyky, které se objevují v jejích románech, zná doslova z první ruky. A určitě to platí i o chuti královské medoviny!

Setkání s Elżbietou Cherezińskou na Světě knihy:

> sobota 15.30-15.50 / Střední hala, stánek 101 / Autogramiáda Elżbiety Cherezińské za doprovodu hudební skupiny Euphorica

> sobota 16.00-16.50 / Literární kavárna, pravé křídlo / beseda Čtivé dějiny: od historického románu ke komiksu (Elżbieta Cherezińska, Zdeněk Ležák)

Text: Anna Plasová