Nejlepší věci v životě jsou zadarmo... a ISBN taky

02.10.2023

Je v každé knize, ale ne každý ví, co znamená. ISBN neboli mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number) najdeme zpravidla na zadní straně obálky nebo desky knihy, nejčastěji v podobě čárového kódu, který načítají prodavači v knihkupectví u pokladny. Setkáme se s ním také uvnitř knihy, kde je uveden v číselné podobě (například ISBN 978-80-7050-748-3). Jak to celé funguje a proč?

Číslo ISBN funguje obdobně jako rodné číslo u lidí, protože jednoznačně a unikátně identifikuje konkrétní vydání určitého titulu knihy, což značně zjednodušuje komunikaci i logistiku napříč všemi systémy, kde se pracuje s knihami. Proto dnes zpravidla distributoři a knihkupci preferují zařadit do své nabídky knihy s ISBN spíše než bez něj. 

Mezinárodní systém přidělování čísel ISBN má svá pevná pravidla, na jejichž dodržování v České republice dohlíží Národní knihovna ČR zastávající funkci České národní agentury ISBN a ISMN pro mezinárodní standardizované číslování knih (ISBN) a hudebnin (ISMN). Ta má také výhradní pravomoc poskytovat čísla ISBN subjektům se sídlem v České republice. A poskytuje je zcela zdarma. Naopak setkáte-li se v online prostředí s anonymní nabídkou dodání ISBN za úplatu, zbystřete. Může se vám snadno stát, že zůstanete bez ISBN i bez peněz, a "podnikavec", kterému jste sedli na vějičku, se místo poskytnutí plnění navždy odmlčí. Jestliže se tedy rozhodnete vydat knihu, vzpomeňte si, že o ISBN je třeba žádat Národní knihovnu ČR. Tam vám rádi a bezplatně přidělí číslo ISBN, popř. celou sadu čísel ISBN nezávisle na tom, zda vydáváte první knihu vlastním nákladem nebo momentálně rozjíždíte soustavnou vydavatelskou činnost. Samonakladatelé, kteří potřebují pro knihu získat jednorázově číslo ISBN, vyplní na webu Národní knihovny ČR jednoduchý online formulář žádosti o přidělení čísla ISBN. 

V emailu s přiděleným číslem ISBN následně obdrží také odpovídající čárový kód. Nakladatelé provozující soustavnou vydavatelskou činnost se mohou v Národní knihovně ČR registrovat do systému ISBN online či osobně a poté získat svou sadu čísel ISBN. Jak se říká, "nejlepší věci v životě jsou zadarmo" a číslo ISBN k nim náleží taktéž. Národní knihovna České republiky byl garantem odborného programu veletrhu Svět knihy Plzeň, kde představí historický Lístkový katalog a publikaci Kohoutí kříž.