Mír není sexy

18.06.2019

Robert Menasse je zastáncem jednotné Evropy a o své názory, proč by Evropa měla být pod jednou ekonomickou střechou, se podělil i s návštěvníky veletrhu.

"Prapůvodně stála u zrodu sjednocené Evropy myšlenka vytvořit mír tím, že všichni budou spolupracovat a následně po malých krůčcích rozvíjet společenství, jehož cílem bude společný trh, měna i správa," vysvětloval Robert Menasse. "Slyšel jsem už od více lidí, že mír není sexy. Co to je za hloupost?" říkal s lehkou nadsázkou. Pravdou je, že od druhé světové války neuplynula nijak dlouhá doba, sedmdesát let je v životě lidstva jen okamžik, a pokud nebudeme opatrní, může dojít k tomu, co se také často říká, a sice že dějiny se zopakují. Evropské společenství je tu právě proto, aby se to nestalo. A nemusí jít právě o světový válečný konflikt, ale třeba o podobné události, jaké jsme zažili v srpnu 1968. "Tehdy vás západoevropské státy podvedly. Ony měly svůj mír, ale vám nikdo nepomohl. Byly to mocenské boje. Když ale nastal konec autoritářských systémů, jaké tu byly dříve, nemělo by k ničemu takovému dojít." Mnoho lidí ovšem právě tohle nevidí, vidí jen davy imigrantů, které se valí Evropou, vidí globální ekonomické problémy. "Mnozí si myslí, že je před tím vším ochrání národní stát. To je ale velká mýlka," vysvětloval Robert Menasse. 

"Opravdu si myslíte, že vás národní stát ochrání? Všechny výzvy, před kterými stojíme, všechny krize, které zažíváme, se přece nezastaví před nějakými hranicemi. Myslíte, že finanční krize se na hranicích Česka zastaví? Nebo že se vám ohřívání planety vyhne, když se tu zavřete? A co uděláte s internetem, který je nadnárodním jevem, jak ho budete regulovat?" to byly otázky, které Robert Menasse vyslovil Čechům k zamyšlení. "Jeden malý stát, jako je Rakousko nebo Česko, nemůže velké výzvy sám zvládnout. Spousta lidí má pochyby, myslí si, že v EU za ně rozhoduje někdo cizí, ale to není pravda, vy jste součástí toho rozhodování, jsou tam vaši zástupci. Slyšel jsem názory, že česká identita je Bruselem ohrožena, ale já můžu zodpovědně říct, že jsem v Bruselu nepotkal jediného člověka a neznám jediný odstavec programových prohlášení, kde by bylo napsáno, že Evropská unie chce zničit integritu národů. Naopak, Evropská unie říká, že rozmanitost kultur, identit a jazyků je evropské bohatství."

Došlo samozřejmě i na otázku brexitu. "Spojené království si myslelo, že když se bude egoisticky ohlížet jen samo na sebe, bude se mít lépe. Nesmírně se však poškodili a dopad tohoto rozhodnutí se projeví už brzy," uzavřel setkání s návštěvníky veletrhu Robert Menasse.