Milan Kundera český i francouzský

31.05.2019

O svůj vztah ke slavnému českému rodákovi se s návštěvníky veletrhu podělili světově uznávaní literáti Alain Filkielkraut a Marek Bienczyk.

Polský prozaik, esejista, literární historik a překladatel Marek Bienczyk vzpomínal, že se s Kunderovým dílem setkal poprvé v roce 1981 na varšavské univerzitě. "Tehdy to bylo zvláštní období. Solidarita vyhlásila celostátní stávku, já jsem byl představitelem studentské unie a intenzivně jsem tehdy cítil, že jsem součástí něčeho širšího. Byl to velký pocit radosti. Kunderova kniha Nesnesitelná lehkost bytí nás silně zasáhla. Psal o tom, co jsme prožívali, byl pro nás zjevením. Bylo to až neuvěřitelné, jak nám mluvil z duše." Podle Marka Bienczyka byla už tehdy v 80. letech česká literatura v Polsku hodně populární. "Četli jsme Hrabala a podle něj jsme Čechy vnímali. Psal, že je u vás lepší pivo než v Polsku, popisoval každodenní život a nám se to tak líbilo, že jsme tu chtěli žít. Kundera byl úplně jiný než Hrabal. Byl vnímán spíše jako francouzský autor a dodnes tomu tak je," dodal Marek Bienczyk, který je podepsán pod několika překlady Kunderových děl do polštiny.

Významná postava francouzské intelektuální scény, filosof a spisovatel Alain Finkielkraut označuje Milana Kunderu dokonce za svůj literární vzor. "Poprvé jsem četl v roce 1968 jeho knihu Žert. Byl to velmi silný román, stejně jako jeho další díla. Pokud mluvíme o tom, jak ho ovlivnil pobyt ve Francii, pak samozřejmě ano, ale i tak si myslím, že to autor především český a tím myslím styl jeho psaní. V jeho díle je takové to typicky české odmítání serióznosti, vlastnost nebrat se vážně a tragikomické situace. Tohle všechno je hodně české." V průběhu diskuse vyplynul na povrch i zajímavý moment z Kunderovy tvorby, a sice že první překlad právě knihy Žert vzal překladatel do svých rukou natolik, že vlastně vytvořil jinou knihu. "Když to Milan Kundera zjistil, zhrozil se květnatosti a lyriky, které si tam překladatel přidal. Strávil pak asi dva roky tím, že překlad upravoval a od té doby až maniakálně dbá na překlady svých děl. Dokonce se tehdy rozhodl překladatele zažalovat," prozradil Alain Finkielkraut perličku z Kunderova života. Nejen přísným dohledem nad překlady je Milan Kundera známý. Ví se o něm také, že mu velmi záleží na jazyku. "Nesmírně mu záleží na tom, jak píše, není tam jediné slovo navíc a chce, aby to bylo v nakladatelství respektováno," dodal Alain Finkielkraut, který zná Kunderovo dílo opravdu detailně. Byl také jedním z těch, kdo přispěli do biografie, která ve Francii vyšla u příležitosti spisovatelových devadesátin.

Oba diskutující pánové přiznali, že Milan Kundera jejich tvorbu významně ovlivnil a dodali, že jistě nejsou jediní. V tom mají jistě pravdu.