Literární soutěž Polabská vrba vyzývá seniory k popsání životního vzoru

06.04.2018

Pro každého, kdo se cítí být seniorem je určená literární soutěž Polabská vrba. Její už 6. ročník organizuje Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Letošní téma zní Můj životní vzor. Zúčastnit se můžete i s nesoutěžním textem či vzpomínkou.

Literární soutěž je součástí projektu Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku!, jehož cílem je sběr vzpomínkových textů. Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat letošním tématem. Mohou však také zasílat zasílat i nesoutěžní vzpomínkové a pamětnické texty. Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb.

Jak mají vypadat soutěžní práce?

  • Soutěžní příspěvky mohou posílat "pamětníci" seniorského věku.
  • Téma prací je libovolné, žánr není omezen (próza, poezie, drama, publicistika).
  • Příspěvky mohou být odevzdány ve formě strojopisu, rukopisu či v některém z běžných textových formátů MS-Wordu či Open Office Writeru (např. doc, docx, odt, rtf). Prosíme autory, aby nám nezasílali své texty ve formátu pdf.
  • Rozsah strojopisných příspěvků či příspěvků v elektronické podobě může být nejvýše 15 normostran, rukopisné příspěvky mohou mít až 20 stran.
  • Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud publikována ani nebyla přihlášena do jiných soutěží.

Kam a jak lze zasílat soutěžní texty?

  • Všechny příspěvky lze dodat v tištěné a ručně psané podobě na adresu Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav nebo v elektronické formě na adresu info@knihovna.brandysnl.cz.
  • Práce můžete odevzdávat také v DPS Stará Boleslav paní Jarmile Viplakové, 17. listopadu 1404, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav či na adrese jarmila.viplakova@seznam.cz.
  • Nezapomeňte uvést jméno, ročník narození a kontaktní adresu.
  • Uzávěrka je 14. května.
Více informací najdete na webu Knihovny Eduarda Petišky.