Kafkovi pod kůži

31.05.2019

Německého literárního historika Reinera Stacha oslovila osobnost a dílo Franze Kafky natolik, že o jeho životě vydal trojdílný životopis. Jde o skutečně ojedinělé dílo čítající dva tisíce stran.

"Impulsem pro napsání Kafkova životopisu nebyla žádná věta nebo okamžik, ale jeho zvláštní image. Byl to vlastně nehumorný introvert a zaujal mě natolik, že jsem chtěl jeho i jeho život prozkoumat," vysvětloval Reiner Stach, kde se zrodila myšlenka na tak obsáhlé knihy o životě jediného člověka. Byť je Kafka jistě zajímavým objektem, přece jen dva tisíce stran jsou bez nadsázky monumentálním dílem. "Začal jsem hlouběji a hlouběji pronikat do jeho života a chtěl jsem vědět víc a víc. O Kafkovi se například říkalo, že se zabývá jen sám sebou, že se nezajímá ani o politiku a já chtěl vědět, jestli to tak bylo nebo ne." Reiner Stach se ale nespokojil jen tak s nějakými zdroji, které by mu na jeho otázky odpověděly, studoval Kafkův život tak detailně, jak jen to šlo. Chtěl mít každou jeho větu doloženu, že jí opravdu řekl. Žádné smyšlenky a spekulace nepřipouštěl. 

"Ve chvíli, kdy se v knize objeví dialog, pak není vymyšlený, vím přesně, že právě takhle zněl. Je-li napsáno, že Kafka v nějaký moment odešel k oknu a venku pršelo, tak si můžete být jisti, že to tak opravdu bylo. Vycházel jsem jen z faktů," vysvětloval. "V mém počítači najdete víc než tisíc esejí o Kafkovi, stovky odborných článků, někdejší německý a český tisk, věci, které na internetu opravdu nevyhledáte." Není divu, že se takhle detailní práce protáhla na dlouhých osmnáct let. Během nich vyšly tři svazky o Kafkově životě nazvané Rané roky, Roky rozhodování a Roky poznání. "Musím se přiznat, že jsem s tím projektem nerad loučil. Měl jsem zajetý denní rituál psaní a najednou, když bylo všech dva tisíce stran odevzdáno, jsem si říkal, co budu dělat. Ale pak se ozvali zájemci o zfilmování, začali mě zvát do škol, a tak se opravdu nenudím," uzavřel setkání Reiner Stach.