Jak Charta 77 ovlivnila Čínu

29.09.2018

V diskusi Odkaz Václava Havla: Literatura a disidentství se setkali čínský disident a spisovatel Liao I-wu, zástupce knihovny Václava Havla Jáchym Topol a Anna Zádrapová z projektu Sinopsis „Charta 08, která vznikla v Číně, byla přímo inspirována Chartou 77, i text byl hodně podobný,“ srovnal oba důležité dokumenty Liao I-wu. Podobný byl také osud signatářů obou Chart. Zatímco ale v někdejším Československu docházelo „jen“ k věznění, iniciátor Charty 08 za to zaplatil životem. 

„Liou Siao-Po loni zemřel ve vězení, což se rovná vraždě. Získal ale za svou práci Nobelovu cenu míru a na Chartu 08 se tak upozornilo. Jeho život měl smysl,“ dodal Liao I-wu. Jáchym Topol doplnil, že Václav Havel, který také strávil několik let ve vězení, případ Liou Siao-Poa sledoval a podporoval ho. NAni jeden tu už není, ale jakoby tu stále byli. Jejich odkaz žije dál a bude žít,“ řekl Liao I-wu. 

„Pro mě je skutečnost, že Charta 77 měla a má takový vliv až v Číně téměř fantaskní. Nedávno jsme u nás v Knihovně Václava Havla měli Vietnamský večer věnovaný lidským právům, byly tam čteny Havlovy věci a i tam jsme zjistili, jaký dosah jeho názory a potažmo Charta 77 stále mají,“ dodal Jáchym Topol. 

„Mě to také zaujalo a překvapilo, jaké poselství v Chartě 77 i v Havlově díle Číňané nacházejí. Pro ně je Havel stále živá postava,“ dodala Anna Zádrapová. Liao I-wu pak vzpomínal na svůj pobyt ve vězení, kde se ocitl kvůli kritice režimu a své básni, kterou napsal pod vlivem událostí na Náměstí nebeského klidu v Pekingu. Jáchym Topol mu poté složil poklonu, jak ho jeho tvorba, život i odvaha inspirují. 

V závěru zajímavého setkání došlo samozřejmě i na souvislosti mezi současnou čínskou a českou politikou. Na to Jáchym Topol pronesl zajímavou výzvu: „Čtěte Čínu. Skutečnost totiž bývá zastřená, ale literáti, kteří jsou za svá díla mučeni, vám pravdu servírují. Byla by hanba si toho nevšímat!“