Drago Jančar a inspirativní dotyk současné slovinské literatury

10.05.2018

V rámci letošního veletržního tématu Převratné 20. století se v Lapidáriu představil významný současný slovinský prozaik Drago Jančar. Beseda s autorem, kterou moderoval jeho současný český překladatel Kamil Valšík, byla věnována především jeho aktuálně do češtiny přeloženému a vydanému románu Dnes v noci jsem ji viděl. 

Hlavní hrdinkou románu je slovinská aristokratka Veronika, která jednoho dne uprostřed 2. světové války zmizí. Nikdo neví nic přesného o jejím osudu, ale všichni čekají na její návrat. Příběh je líčen v pěti kapitolách přes vzpomínky pěti různých postav, které s ní přišly do nějakého intenzivního vztahu - od její matky, přes posluhovačku, sluhu sloužícího v jejich sídle, prostého venkovana, který ji učil jezdit na koni a prožil s ní vášnivý románek, až po německého okupačního důstojníka a lékaře. Celý příběh se tedy skládá z různých pohledů jako mozaika a je zasazen do chaosu druhé světové války na území bývalé Jugoslávie, kde nic není úplně černobílé.

„Ten příběh jsem nehledal. Ten příběh si našel mě,“ odpověděl Drago Jančar na dotaz, odkud čerpal inspiraci. Probíral se totiž rodinnou kronikou na hradě Strmol v Horním Kraňsku, a v ní narazil na velmi sugestivně líčený příběh zmizení majitelky. V noci se mu obrazy evokované textem z kroniky stále objevovaly v mysli - a to mu přineslo i název jeho románu Dnes v noci jsem ji viděl.

Překladatel Kamil Valšík zmínil, že to není první Jančarovo dílo, kdy je hlavní hrdinkou žena. Autor se vyjádřil v tom smyslu, že žena je citlivější a vnímavější k historickým otřesům. Má daleko rozvinutější vnímání jak v racionálních, tak emocionálních dimenzích, což je pro literaturu výhoda.

Pro tvorbu Drago Jančara je charakteristické, že se často odehrává na pozadí silných dějinných událostí. Spisovatel k tomu řekl: „Každý národ má své stinné stránky, které není snadné reflektovat v oficiální historii anebo politickém diskurzu. Literatura tato problematická témata dokáže daleko snadněji otevírat a pojmenovávat.“

Drago Jančar je i esejistou, který formou eseje například zpracoval svoji čtyřdenní zkušenost z návštěvy válkou zmítaného Sarajeva, které navštívil v 90. letech v rámci mise přivážející pomoc.

RaŠ