Demokracie si někdy vybírá, co chce slyšet, zaznělo na diskuzním panelu Výzvy pro Evropu

11.06.2022

V rámci diskuzního panelu Výzvy pro Evropu se sešli tři europoslanci, ředitel komunikace a dva studenti. Málo obvyklé spojení řečníků vzešlo díky Konferenci o budoucnosti Evropy a blížícímu se předsednictví České republiky EU.

Diskusní panel Výzva pro Evropu. Foto: @archiv Svět knihy Praha

Od prezentování výsledků konference uplynul měsíc. Formát měl za úkol zvýšit aktivní zapojení občanů Evropské unie do rozhodovacích procesů. Šestnáctiletý Nicolas Morávek přiznal, že když zjistil, že byl vybrán na cestu do Štrasburku, považoval to nejprve za vymyšlený podvod. "Byl jsem členem panelu, který probíral zdraví a klimatické změny. Mě osobně trápí přístup ke stomatologické péči, která je v mnoha oblastech EU málo dostupná a většinou je velmi drahá. V pracovních skupinách jsme debatovali a řešili, co by bylo potřeba zlepšit. Byl to neuvěřitelný pocit spolurozhodovat o agendě EU," připustil. Jeho kolega, dvacetiletý Matouš Bělohlávek, si z konference odnesl jiné pocity: "Byl jsem ve skupině, která řešila právní stát a bezpečnost. Paradoxně nebyla moc demokratická. Výstup mě dost zklamal. Občanské návrhy, co se nehodily, se odsunuly, prosadilo se to, co se hodilo."

Europoslankyně Veronika Vrecionová reagovala podobným rozčarováním. Její frakce se prý konference neúčastnila, protože se o jejích návrzích vůbec nediskutovalo. Na konferenci se dívala velmi skepticky: "Před Evropu stojí jiné výzvy, které rozhodnou o naší budoucnosti. Řešíme válku, energetickou a ekonomickou krizi. O těchto tématech stejně rozhodnou politici a je to tak dobře." S tím však nesouhlasila europoslankyně Markéta Gregorová: "Já tento názor nesdílím. Myslím si, že konference byla úspěšná, ale teprve implementace rozhodne, jestli to mělo smysl. Bude na českém předsednictví, jak se postaví ke změnám." Europoslanec Tomáš Zdechovský dodal: "Demokracie si někdy vybírá, co potřebuje slyšet. Člověk s negativní zkušeností může mít chuť danou situaci změnit. Jedna konference reformu Evropské unie nedělá. Ale je důležité, že byla."

Ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Igor Blahušiak zval na zahajovací kulturní události ke startu českého předsednictví. Mimo jiné se jedná o koncert v Litomyšli, v Rudolfinu, zářijový koncert pro Evropu na Vltavě a také akce v Bruselu. Česká republika podle něj nechce zbytečně vířit vody kontroverzemi: "Uvědomme si kontext současné doby. Řešíme válku, její ekonomické a další dopady. Není to dobrá chvíle pro to, abychom přilévali olej do ohně. Spíše chceme mírnit vášně a hledat řešení."

Všichni přítomní se shodli, že válka zamíchala kartami. Důraz je nyní na bezpečnosti, včetně kybernetického prostoru, a ekonomice. "Před tím jsme měli jiné priority. Válka překresluje mapy," dodal Tomáš Zdechovský.