Debata nad knihou o ruské agresi proti Ukrajině

24.09.2018

„Nemůžete přece jen tak napadnout svého souseda a něco mu sebrat,“ řekl v úvodu páteční diskuse nad publikací Ruská agrese proti Ukrajině její autor Jan Šír. Jednoduše tak vystihl podstatu své práce, v níž se snažil objasnit všechny okolnosti tolik diskutovaného konfliktu. K takovýmto situacím by skutečně nemělo docházet, a proto je třeba znát příčiny i důsledky. 

Na přebalu knihy je uvedeno autorovo jméno s dovětkem „a kolektiv“. Za tímto označením se skrývá mezinárodní tým složený z lidí několika profesí a odborností. „Je to mimořádně složitá problematika, kterou nemůže obsáhnout jeden člověk, musíte se na ni dívat z několika úhlů, a proto na knize spolupracovali odborníci z několika oborů,“ dodal Jan Šír. „Myslím, že se nám kniha podařila. Neodpustím si pochválit nás. Je to první publikace v českém prostředí na toto téma. Máme přístupy ke světové produkci a ani tam jsme takto komplexní zpracování této problematiky neobjevili.“ 

V diskusi s diváky došlo mimo jiné i na otázku vlivu médií v takovýchto situacích. „Média mají velký vliv, uměle vás zavedou jinam. Prostřednictvím médií můžete snadno měnit mínění lidí,“ připustil Jan Šír. Je tedy skutečně třeba vnímat nejen otázku ruské agrese proti Ukrajině, ale i další světové události z komplexního hlediska, číst zprávy médií mezi řádky, abychom odhalili, zda s námi není manipulováno. I to bylo jedno z poselství, které zajímavá debata přinesla.