ČESKÁ LITERATURA V ZAHRANIČÍ

05.02.2024

ČEŠI VE FRANKFURTU

Česká republika bude v roce 2026 čestným hostem knižního veletrhu ve Frankfurtu. Při této příležitosti jsme se rozhodli vytvořit novou rubriku Česká literatura v zahraničí. Představíme v ní projekty, akce, aktivity i osobnosti, které se na zviditelnění naší literatury významně podílejí. Veletrh ve Frankfurtu nám nabízí unikátní příležitost představit se světu. Pozice čestného hosta zajišťuje celoevropskou i globální pozornost už před samotným konáním veletrhu v roce 2026, i mnoho let po něm. Mottem české prezentace je "Česká republika – země na pobřeží." Pod tímto heslem se naše země představí jako integrální součást světového kulturního oceánu.

S otázkami týkajícími se této události jsme se obrátili na ředitele Moravské zemské knihovny Prof. Tomáše Kubíčka. 


Jak těžké bylo hostování pro nás získat?

Výběr hostující země je poměrně náročný a kandidát musí splnit přísná kritéria. Mimo jiné musí prokázat, že je s to nabídnout mezinárodnímu knižnímu trhu a čtenářům kvalitní literaturu v širokém spektru žánrů. Že má fungující knižní trh a pulzující literární život, který není vázán jen na centrum, ale je stejně zajímavý i v dalších částech země. Že jeho literatura je zdravě sebevědomá, a přitom není xenofóbní – tedy uzavřená do sebe. Že je připravena a ochotna vnímat i témata, která jdou nad národní kontext, a tedy že je součástí světového či evropského prostoru, respektive má potenciál do něj viditelně vstoupit. Frankfurt je nástroj knižního průmyslu a jeho účelem není prezentovat nějakou národní literaturu, ale otevřít tuto literaturu zájmu světových čtenářů. V našem případě proces výběru trval přes tři roky a v jeho průběhu jsme se postupně dostávali do úzké skupiny tří kandidátských zemí, abychom nakonec byli vybráni. Už to je zpráva o tom, že česká literatura je zajímavá a že je připravena. Teď je nejdůležitější, aby se do příprav českého hostování zapojila celá knižní branže. Ve skutečnosti i knihkupec na malém městě může z české účasti profitovat, podaří-li se i v české společnosti vytvořit zájem a poptávku po tomto tématu, a tedy i po českých knihách, autorkách a autorech, kteří budou reprezentovat ve Frankfurtu českou literaturu.

Je to hostování opravdu tak důležité, může to české literatuře něco přinést?

Frankfurtský knižní veletrh je nejvýznamnější světový trh pro prodej autorských práv a nejviditelnější pódium pro literaturu. Hostující země se dostane do centra pozornosti literárních agentů, zahraničích nakladatelů, světových čtenářů a médií na dobu přibližně jednoho roku s vyvrcholením v říjnu 2026. V této době musí situaci využít tak, aby pozornost, kterou získá, setrvala i po ukončení hostování. Některé země v tom byly úspěšné, například Norsko nebo Finsko, v jehož případě se prodej autorských práv do zahraniční zečtyřnásobil, jiné méně. Dojde-li však ke zvýšení prodeje autorských práv do zahraničí, znamená to, že pozornost kulturního světa k české literatuře se stabilizuje. Je-li česká literatura stabilně součástí evropského či světového knižního trhu (a nejen prostřednictvím neodiskutovatelných autorit jako Hašek či Kundera – ale díky za ně), pak to znamená, že české téma či český prvek je součástí tohoto mentálního prostoru, získáváme v něm hlas, protože jsme slyšet. To je víc, než abstraktní kulturní diplomacie, to je pragmatické a konkrétní zajištění pozic na principu nikoliv nacionálním, ale internacionálním. Je logické, že to má zpětný vliv nejenom na český knižní trh, ale i na témata, která se dostávají do hledáčků pozornosti autorek či autorů. Je něco jiného, píšete-li pro národní trh, a něco jiného, píšete-li pro mezinárodní. Kontext ovlivňuje nejenom proces vzniku díla, ale i způsoby jeho komunikace, tedy literární život jako celek.

Už máte představu, jak bude hostování vypadat?

Základní. Máme soutěžní knihu "Bidbook", na jejímž základě o českém hostování rozhodla Rada Frankfurtského knižního veletrhu. Ta pracuje s metaforou české země jako pobřeží, na němž se setkávají kultury, na němž se vyjednávají a směňují kulturní hodnoty, s metaforou, která na jedné straně obsahuje jistotu pevniny, a na straně druhé touhu dálek, otevřené obzory, výzvy k dobrodružným poznávacím výpravám. K této klíčové metafoře bude připravován obsah prezentací, do nichž se zapojí nejenom knižní, ale celý kulturní průmysl. Bude vytvořen prostor pro další druhy umění, které pomohou získat pozornost pro české téma, a pro projekt bude důležitá i mezirezortní spolupráce. Klíčovým nástrojem stavby obsahu prezentace je Programová rada, která byla ustavena na konci loňského roku, a která teď začíná pracovat. Jde přibližně o třicet reprezentantů českého kulturního života, kteří pak mají na sebe napojeny další kolegy a kolegyně. Tento rok, tedy rok 2025, máme na to, abychom české prezentaci v roce 2026 vtiskli jasnější obrysy. Ale samozřejmě už v tomto roce se ohlásíme prostřednictvím celé řady akcí jak u nás tak v zahraničí.

VÝZVA PRO NAKLADATELE

PŘÍSPĚVEK NA CESTU NA ZAHRANIČNÍ VELETRHY

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně (dále MZK), vyhlašuje v rámci přípravy na hostování program na podporu výjezdů českých literárních agentek/agentů a nakladatelek/nakladatelů na jarní a podzimní mezinárodní knižní veletrhy v roce 2024. Cílem programu je podpořit nakladatele při propagaci aktuální české knižní produkce, a zvýšit tak počet českých knih přeložených do jiných jazyků využitelných při hostování České republiky ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2026.

Literární agentury nebo nakladatelství mohou v roce 2024 žádat o příspěvky na vstupné, na dopravu a ubytování na tyto veletrhy:

 • Lipský knižní veletrh v termínu 21. – 24. března 2024
 • Knižní veletrh v Boloni v termínu 8. – 11. dubna 2024
 • Komiksový festival v Erlangenu v termínu 30. května – 2. června 2024
 • Frankfurtský knižní veletrh v termínu 16. – 20. října 2024
 • Mnichovský knižní veletrh a Trh nezávislých nakladatelů organizovaný Literárním domem v Mnichově termínu 14. listopadu – 1. prosince 2024

Žadatelé mohou:

 • zažádat o příspěvek na účast na max. 4 zahraničních veletrzích
 • získat příspěvek na max. 2 výjezdy

Uzávěrka pro zaslání žádostí je 5. 2. 2024.

Žádosti posuzuje komise Českého literárního centra složená z odborníků a členů dramaturgické rady projektu Frankfurt 2026, která dává MZK doporučení k poskytnutí podpory.

Zájemci mohou získat příspěvek na:

 • dopravu(konkrétní výše paušálního příspěvku na dopravu na konkrétní veletrhy bude definována ve smlouvě uzavřené mezi úspěšnými žadateli a MZK)
 • ubytování na max. 3 noci (ubytování v maximální kategorii *** nebo ubytování typu Airbnb, jehož cena odpovídá hotelu ***)
 • vstupné na veletrh

Maximální výše příspěvků (včetně DPH):

 • 10 000 Kč na účast na veletrzích v Lipsku, Erlangenu a Mnichově
 • 15 000 Kč na účast na veletrhu v Boloni a Frankfurtu nad Mohanem

Více informací na: www.czechlit.cz