Cena Jiřího Theinera putuje do Británie

12.05.2018

Prestižní cenu, udělovanou žijící osobnosti nebo instituci významně se podílející na šíření a propagaci české literatury v zahraničí, si letos z veletrhu Svět knihy Praha odváží britský překladatel David Short.

Návštěvníci se s novopečeným laureátem Ceny Jiřího Theinera mohli setkat v pátek odpoledne na debatě vedené publicistou Davidem Vaughanem. Ten v úvodu slavnostního setkání připomněl osobnost Jiřího Theinera, jehož jméno cena nese. „Zažil dva totalitní režimy, byl přinucen opustit vlast, dobře věděl co je utlačování a svoboda a také, jakou roli ve společnosti hraje literatura. Neúnavně bojoval za svobodu projevu. V dnešní složité době bychom potřebovali víc lidí, jako byl právě Jiří Theiner.“ 

Letošní laureát ceny David Short se poté návštěvníkům krátce představil a vysvětlil, jak se jako rodilý Brit dostal k češtině a slovenštině, což jsou jazyky, z nichž překládá. „Studoval jsem v Praze od roku 1966 do roku 1972 a prožil jsem tu tedy nejsložitější roky pro vaši zemi. Pamatuji si přímo na den okupace v srpnu 1968. Byli jsme tehdy s kolegy z fakulty na chatě na Slapech a oni mě nad ránem vzbudili, že země je napadena. V tu chvíli jsem si myslel, že to je jen dost hloupý způsob, jak dostat Angličana z postele, ale brzy jsem pochopil, že je to realita. Spojil jsem se s ambasádou, kde mi řekli, abych se rychle vrátil do Prahy, nasedl na vlak a jel domů,“ vzpomínal na dramatické okamžiky naší země i svého života. V Británii ale dlouho nezůstal. „Nebyl důvod, abych nepokračoval ve studiu češtiny, a tak jsem se vrátil,“ dodal. A tehdy došlo k další osudové události pro naši republiku i pro Davidův život. V den kdy zemřel Jan Palach, potkal svou budoucí ženu, kvůli níž se rozhodl v Československu zůstat i poté, co dokončil studia. 

Dnes sice žije v Británii, ale mluví tak dokonalou češtinou, že při prvním kontaktu váháte, zda vůbec máte co do činění s cizincem. Některé gramatické jevy českého jazyka ovládá dokonce lépe než mnozí Češi, například přechodníky. V těch si dokonce libuje. „Miluji jazykové oříšky,“ vysvětloval s úsměvem. Překladům z češtiny se začal věnovat v roce 1968. „Mým prvním překladem byl článek o znečištěných vodách na Ukrajině,“ vzpomínal. Postupně přišly náročnější a náročnější překlady a dnes David Short patří k nejvyhledávanějším překladatelům. Díky němu si Britové mohou přečíst nejen již zmiňovaného Bohumila Hrabala, ale i současné české autory. Jeden z nich, Antonín Bajaja, přednesl laudatio. David Short si cenu Jiřího Theinera bezpochyby zaslouží.