Čech mezi Čechy

13.05.2018

Spisovatel Artem Čech má s naší zemí společné jen jméno. Narodil se a žije na Ukrajině a do Česka ho až nyní zavála prezentace jeho nové sbírky esejů Zero Point.

Artem Čech má na svém spisovatelském kontě už devět knih beletrie a literatury faktu. Jeho tvorbu zásadně ovlivnila válečná zkušenost. Mezi lety 2015 - 2016 strávil totiž deset měsíců u ukrajinských ozbrojených sil. Válka v Donbasu, jíž se zúčastnil, jednou provždy změnila jeho pohled na život, na smrt, na každodenní svět. „Všichni vojáci, kteří byli v první linii, potvrdí, že jedna z nejsilnějších fobií je, že zemřou ve vlastních úkrytech,“ píše například ve sbírce Zero Point. A takových zážitků je v knize bezpočet. Jsou líčeny s nadhledem, bez patosu a příkras. 

„Nechtěl jsem do svého pohledu na válku, do svých zážitků dávat patos ani heroismus, protože pro nás to byl obvyklý život. Dělali jsme běžné věci. Hrdinství nebylo potřeba, bylo třeba žít,“ vzpomínal Artem v páteční debatě s návštěvníky veletrhu. „Každý den jsme byli v napětí, co přijde další den. Po nějaké době nutně začnete ztrácet sama sebe, jste jiný člověk. Když jsem se vrátil domů do Kyjeva, ani tam jsem najednou necítil doma, byl jsem vykořeněný. Trvalo mi půl roku, než jsem se opravdu znovu vrátil do života, než jsem to byl zase já.“ 

Závěrem Artem Čech dodal, že ve své nové tvorbě už téma války opouští. „Nemůžu tím pořád žít, chtěl jsem se toho zbavit. Třeba se někdy v budoucnu k tématu války vrátím, ale teď ne.“