Asaf Gavron: „Naše společnost udělala spoustu chyb.“

21.05.2018

Izraelský spisovatel Asaf Gavron se ve své knize Osada na pahorku pustil do tématu, který trápí všechny, kdo ve Svaté zemi žijí, a sice izraelsko-palestinský konflikt. Jeho kniha je ale nejen pro ně. Měl by si ji přečíst celý svět.

Asaf Gavron patří mezi vycházející hvězdy izraelské literatury. Zájem o setkání s ním v rámci veletrhu Svět knihy Praha byl velký. V publiku bylo mnoho mladých lidí, kteří Asafa Gavrona znají především jako tvůrce počítačových her. Je podepsán mimo jiné pod celosvětově úspěšnou hrou Peacemaker. 

Na svém kontě má ale také několik románů a právě ten poslední - Osada na pahorku - osobně prezentoval českým čtenářům. „Je to příběh jedné izraelské osady na Západním břehu. Na jejím životě jsem chtěl představit celý izraelsko-palestinský konflikt. Nejprve jsem začal zkoumat politické aspekty života v osadách na různých místech a pak mě zaujalo celé jejich nejen uvnitř společenství, ale i v kontrastu s vnějším světem. Život v osadách je opravdu zvláštní. Pohltilo mě to tak, že vznikla tahle kniha,“ vysvětloval Asaf Gavron vznik svého úspěšného románu. 

Kritici vyzdvihují především to, že je psán s lidskostí. „Je to i příběh o vášni, víře, snech a rodině. Je tam ale i politika, ekologie, násilí či tradiční život. Je tam více rovin příběhu.“ Návštěvníky veletrhu zajímalo, zda je příběh čistou fikcí nebo Asaf Gavron vycházel ze skutečných příběhů, ze života existující osady. 

„Strávil jsem v takové osadě dost času, takže ano, je to inspirováno skutečným místem i lidmi, kteří tam žijí.“ 

Dále Asaf Gavron návštěvníkům vysvětloval rozdíly mezi osadou a kibucem, který je zvláštním izraelským projektem. „Byl to takový experiment, socialismus v malém měřítku, kde se na jednom místě sdílelo všechno od peněz, jídla až po práci. Několik kibuců v Izraeli stále funguje.“ K palestinsko-izraelském konfliktu, který se vine celým příběhem, se Asaf nebojí stavět velmi kriticky. „Naše společnost udělala spoustu chyb a já se je jen snažím pojmenovat,“ vysvětloval. 

České vydání Osady na pahorku bylo nominováno na cenu Magnesia Litera za překlad. „To je báječné. Škoda, že překlad neumím náležitě ocenit, protože neumím česky,“ říkal s úsměvem Asaf Gavron a vyjádřil své díky překladateli. Následně posluchačům v sále přečetl kousek ze své knihy v hebrejštině, což závěrem dalo celému setkání zvláštní niterný rozměr.