17. listopad v Praze a Plzni: „Propaganda tvrdila, že problémy jsou jenom v Praze, jinak je všude klid.“

27.11.2019

U jednoho stolu se na Světě knihy Plzeň 2019 sešli Karel Hvížďala a Michael Žantovský s Miroslavem Antonem a Jiřím Podlipným. Společně diskutovali o tom, jak se lišil průběh listopadových událostí roku v Praze a v Plzni.


Miroslav Anton nabídl pohled z regionu: "V Plzni bylo víc členů StB než chartistů, takže první velká manifestace se uskutečnila až začátkem května roku 1989, a to na výročí osvobození Plzně Američany. Masový nesouhlas přišel až v listopadu. Plzeň měla oproti Praze asi tři dny zpoždění, protože studenti byli o víkendu pryč. 17. listopad totiž připadal na pátek. Jedním ze zlomových momentů se pak stala chvíle, kdy škodováci vyšli na náměstí."


"Že se něco opravdu začíná dít, jsem pochopil, když mi v lednu roku 89 volal Pavel Tigrid a ptal se mě: Co bys tomu říkal, kdyby byl Havel prezident," vzpomínal Karel Hvížďala na pohnutou dobu. Vysvětloval, jak zahraniční zpravodajové čekali, až v Československu padne režim, tady však vládl strach. Michael Žantovský připomněl, že Václav Havel plánoval demonstraci na 10. prosince, na který připadá mezinárodní den lidských práv. "Demonstrace měla být na Palackém náměstí. Havel už si připravoval hesla na transparenty," doplnil.


Miroslav Anton dodal, že jako první šlo v Plzni do stávky Divadlo dětí Alfa. Jiří Podlipný reagoval: "Propaganda komunistů tvrdila, že všechen odpor k režimu se děje jenom v Praze, tam totiž žijí zvláštní lidé. Jinak je všude klid a buduje se socialismus." Mluvil též o špatné informovanosti a všudypřítomném strachu. Miroslav Anton uzavřel: "Nebylo jasné, že to bude bez násilí. Stačilo málo a mohlo dojít k masakru."