Hvězda španělské literatury Dolores Redondo

12.05.2018

Velkou osobností současné španělské literatury je sympatická a velmi přesvědčivě hovořící spisovatelka Dolores Redondo. Jejích knížek, jenom na domácím španělském trhu, se dnes prodávají miliony.

Ačkoliv se Dolores věnuje literatuře od mládí a tíhla vždy k dráze spisovatelky, vystudovala právo a gastronomii. Její otec byl přísný a chtěl, aby si sama vydělávala a byla schopná se uživit. Už jako dítě hodně četla a tato její záliba se s postupujícím věkem utužovala. Ve dvanácti letech začala sama psát. Její motivací byla snaha vyprávět příběhy podobné jako skuteční spisovatelé. Nejdříve si psala deníky, ale brzy přešla na žánr povídky. Myslela si, že kratší útvar povídky je jednodušší. Dnes ví, že je to velký omyl, a umění povídky považuje za mistrovskou spisovatelskou disciplínu, mnohem těžší než psaní románů.

Ke skutečnému psaní se Dolores Remondo, jak sama říká, dostala tou nejromantičtější možnou cestou. Nechodila na žádné workshopy, do žádných kurzů, nesnažila se seznamovat se spisovateli. Jen obesílala desítky různých literárních soutěží. Zpočátku bezúspěšně. Nicméně se tím krok za krokem zdokonalovala ve psaní.

Prozatímním vrcholem spisovatelčina díla je románová trilogie Baztán. Jde o detektivní thriller zasazený do baskického prostředí, které spisovatelka důvěrně zná, neboť z něho pochází. Dolores ve své tvorbě došla k závěru, že čtenářům nestačí jen temná témata zločinu a hledání vraha. Je přesvědčena, že čtenáři hledají i něco jiného. Zasazení do širších okolností prostředí, ve kterém se příběh odehrává. Dolores našla silná témata v baskické mytologii plné přízraků a také v psychologii baskických žen, které jsou velmi silné a samostatné, dokáží vzít svůj osud do svých rukou. Mytologii Dolores považuje za obrannou reakci lidí na strach ze smrti a samoty. Příběhy z baskické mytologie jí vyprávěla její babička, ale povídaly si o nich i ve škole se spolužačkami. Bere ji jako téma, které se dodnes vkrádá do běžného života současníků.

Jedno z jejích posledních děl, které aktuálně vychází v češtině, je román Toto všechno ti dám. Tento román je zasazen do prostředí Galicie, ze kterého pochází spisovatelčin otec. V díle se vypořádává s dobou čtyřicetileté Frankovy diktatury, která je dodnes určitým traumatem španělské společnosti.

RaŠ